top of page
Wat zijn cirkels?
Cirkels

Cirkels van We have the choice zijn er voor belangrijke collectieve overgangsmomenten, ze gaan door in de publieke sfeer, steeds op vraag van en in samenwerking met een sociale organisatie, een onderwijsinstelling of een bedrijf.

Cirkels zijn een eigentijdse, creatieve vorm van een oud ritueel om te vieren, eren, herdenken, rouwen en verdiepen. We nemen de tijd om letterlijk in een Cirkel samen te gaan zitten en te luisteren naar elkaar. 

We delen de reflecties en gevoelens die opkomen rond de vraag die in het midden wordt gelegd. Zo creëren we een nieuwe ruimte voor verbinding en veerkracht, voor authentieke ontmoeting tussen generaties en culturen. 

Cirkels laten toe om stil te staan bij wat er met ieder van ons gebeurt in deze tijd van vervreemding en polarisatie. In een Cirkel kunnen we het ondeelbare delen. We zijn met een open hart aanwezig bij pijn, verdriet, boosheid, angst, schuld en schaamte. Daarmee bieden we een opening naar nieuwe zingeving, vreugde, solidaire actie en welzijn.

 

circle_wehavethechoice_7.jpg

Een Cirkel, begeleid door minstens twee getrainde facilitators, biedt een kwalitatief moment waarin we met elkaar delen wat er leeft in ons, in woorden, in stilte of op een andere creatieve manier.

Een Cirkel duurt ongeveer anderhalf uur. Het ritueel wordt geopend met een moment van verstilling, ondersteund door muziek. Dan is er de uitnodiging om rond een centrale vraag vanuit eigen ervaring te delen naar het midden. Ieder spreekt zijn taal. Begeleiding van de Cirkel is in Nederlands, Frans of Engels.

De Cirkel is geen heen en weer gesprek. Nadat iemand deelt, is er telkens een moment van stilte. Er wordt gedeeld over wat ons wezenlijk raakt als mens. Gewoon aanwezig zijn en luisteren is ook prima. De Cirkel wordt afgerond met een gebaar of woord en muziek.

Om in een Cirkel de veiligheid te creëren waarin authentieke ontmoeting van mens tot mens mogelijk is, besteedt We have the choice veel aandacht aan het bewaken van haar waarden en beschermen van de grenzen van alle deelnemers en medewerkers, met extra zorgzaamheid naar jonge en kwetsbare personen. Lees ons integriteitsbeleid.>>>

Er zijn twee soorten Cirkels

  • OPEN CIRCLESCirkels waarop iedereen welkom is, kijk in de agenda wanneer er een Cirkel in jouw buurt gepland is. 

  • NETWERK CIRCLES:  binnen een bestaande organisatie of groep, deelnemen kan enkel op uitnodiging.

Zowel de Open Cirkels als Netwerk Cirkels kunnen op locatie of online plaatsvinden. 

Wat zijn cirkels
cirkel begeleid door
Voor wie zijn cirkels
Voor wie zijn cirkels?
Wie

Sinds onze start na de aanslagen van 2016 biedt We have the choice Cirkels voor diverse doelgroepen zowel op locatie als online. Iedereen is welkom om aan een Open Cirkel deel te nemen. We reiken in het bijzonder uit naar intergenerationele en multiculturele groepen. 

Kijk in de agenda wanneer er een Open Cirkel in jouw buurt gepland is.  Naar agenda >>>

Contacteer ons als jouw organisatie een Cirkel wil plannen in samenwerking met We have the choice.  Naar Contact >>>

I have the choice-Vonk-20220729_HS053_LR.jpg
Hoe een cirkel organiseren?
Hoe

Ben je actief binnen een sociale organisatie, een jongerenwerking, een gemeenschapsinitiatief, een onderwijsinstelling of een bedrijf en beleven jullie een kantelmoment? Een Cirkelritueel van We have the choice is er voor belangrijke collectieve momenten van vieren, verlies, overgang, verbinden, herdenken, … Het kan ook zijn dat jullie aandacht willen geven aan een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis die jullie raakt en beweegt.

Contacteer ons als jouw organisatie een Cirkel wil plannen in samenwerking met We have the choice

Begeleiding

Een Cirkel  van We have the choice wordt begeleid door minstens twee getrainde facilitators en duurt ongeveer anderhalf uur. Begeleiding van de Cirkel is in Nederlands, Frans of Engels. 

Deelnemers

De ideale groepsgrootte voor een Cirkel is 20 à 25 personen, maar kleinere of grotere Cirkels kunnen ook goed werken. 

Locatie

Een Cirkel gaat door op een rustige sfeervolle locatie die je zelf voorziet of online via Zoom. Als de Cirkel doorgaat op locatie, zijn de begeleiders van We have the choice minstens een half uur eerder ter plaatse om de ruimte voor te bereiden en het midden van de Cirkel in te richten.

Voorbereiding

We bepalen samen op voorhand de verdiepende vraag die in het midden van de Cirkel wordt gelegd en uitnodigt tot reflectie en verwerking. 

 

We plannen een datum en maken afspraken over de bekendmaking van de Cirkel in het netwerk van je organisatie en/of via de communicatiekanalen van We have the choice. Wij voorzien je van tekst en fotomateriaal dat je kan gebruiken om te communiceren over de Cirkel. 

Host

Belangrijk is dat iemand van jullie organisatie de rol opneemt van ‘host’ in de Cirkel en de samenwerking met We have the choice kort kan toelichten. Bedoeling is dat zij die de Cirkel plannen binnen jullie organisatie ook zelf aanwezig zijn in de Cirkel. 

Het is aangewezen dat mensen op voorhand hun deelname aan de Cirkel dienen te bevestigen. Dit gebeurt meestal via jullie eigen aanmeldingssysteem. Je kan zelf bepalen of je de deelnemers aan een Cirkel laat betalen of niet. Ook een vrije bijdrage is mogelijk.

Bijdrage

De bijdrage die We have the choice aan jouw organisatie vraagt voor de begeleiding van een Cirkel is afhankelijk van het doelpubliek. Onze Cirkels in bedrijven maken het mogelijk dat we Cirkels kunnen aanbieden aan kwetsbare groepen aan verminderd tarief. In onderling overleg maken we hierover op voorhand afspraken.

Hoe een cirkel organizeren

Missie & visie

logo_white.png

Wat zijn cirkels?

Voor wie zijn cirkels?

Hoe een cirkel organiseren?

Cirkel bijwonen?

logo_white.png

Cirkelbegeleider worden?     

logo_white.png
bottom of page